Плосък склад за съхранение на зърно. РЗП 4000кв.м.

Фирма възложител – “Автоекспрес” ЕООД